תקנון

תקנון האתר

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה לפני שימוש באתר. שימושך באתר ו/או ביצוע רכישה בו כפופים לתנאי התקנון ומהווים הסכמה ללא תנאי לכל תנאיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.כללי

1.1.אתר האינטרנט "Kitos.co.il" (להלן: "האתר") והוא משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים כגון צעצועים, משחקי חשיבה, קיטים אלקטרוניקה, קיטים רובוטים, משחקי קופסה, משחקים אלקטרוניים, ציוד אלקטרוניקה כמו מלחמים, מתנות מיוחדות לימי הולדת, ערכות יצירה, חומרי יצירה, וכן מגוון של רכיבי אלקטרוניקה.

1.2.תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, והוא מכוון לזכר ונקבה.

1.3. בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין.

1.4. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא. (להלן: "המשתמש").

2.מסירת פרטים

2.1.טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "פעולה") הינך נדרש תחילה למסור פרטים אישיים: ת.ז. או מס' תאגיד, שם פרטי, שם משפחה, שם תאגיד, טלפון קווי ונייד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי תשלום ופרטי המורשה לקבל את המשלוח.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3. אופן הקנייה באתר

3.1. לצורך ביצוע הרכישה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישת המוצר.

3.2. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם לתנאים וההוראות בדף המוצר.

3.3.אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד. עמלת המרה של מטבע זר, אם וככל שתהא, תשולם על חשבון המשתמש בלבד.

3.4. לצורך ביצוע ההזמנה חייב המשתמש למסור פרטי כרטיס האשראי לחיוב. המשתמש רשאי לבחור באחת משתי דרכים למסירת כרטיס האשראי: באמצעות הקלדת פרטי הכרטיס במקום המתאים לכך באתר, או באמצעות בחירה באפשרות לפיה נציג החברה ייצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך השלמת ההזמנה.

ביצוע ההזמנה אינו מהווה אישור של החברה לביצוע העסקה. אישור לעסקה יינתן בנפרד על ידי החברה.

3.5.מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקת זמינות של המוצר במלאי, ויכולת האספקה שלו.

3.6.במידה וניתן לספק את המוצר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי וחיוב כרטיס האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי העסקה אושרה או נדחתה. כמו כן, למשתמש יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר אישור ההזמנה.

3.7. אם לא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. אם לא יסדיר המשתמש את האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

3.8. המשתמש רשאי לבחור באפשרות של מסירת פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון, ובמקרה כזה נציג החברה יצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך קבלת פרטי האשראי. מועד מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש ייחשב למועד ביצוע ההזמנה על ידו.

3.9. בכל מקרה, מועדי אספקת המוצר ימנו החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

3.10.חשבונית מס בגין ביצוע העסקה תוצא על שם המשתמש.

4. מועדי המכירה

4.1.ניתן לבצע הזמנות באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, עד גמר המלאי.

5.אספקת/הובלת המוצרים

5.1. אספקת משלוחים תתבצע ליעדים בתוך ישראל בלבד.
5.2. המוצר ישלח לכתובת שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצר. משלוח המוצר ייעשה רק לאחר שהתמורה שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי.

5.3.במניין הזמן לצורך אספקת המוצרים כפי שמצוין באתר, נמנים רק ימי עסקים, דהיינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינם כוללים ימי שישי/שבת וחג.

5.4.משלוח המוצרים ייעשה באמצעות שירות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל, לפי שיקול דעת החברה.

5.4.1 משלוח רגיל – באמצעות דואר או שליח  – זמן אספקה הוא עד 7 ימי עבודה. –  עבור הזמנה של עד 300 עלות של 19.90 שקלים מעל 300 ש"ח המשלוח הוא ללא עלות.. משקל חבילה מקסימלי הינו 3 ק"ג, חבילות מעל 3 ק"ג נא לפנות במייל.

5.4.2 משלוח אקספרס – באמצעות דואר שליחים או שליח זמן אספקה עד 2 ימי עבודה בתשלום של 59.00 ₪ , משקל חבילה מקסימלי הינו 3 ק"ג.

5.4.2 לביצוע הזמנות של חבילות מעל 3 ק"ג צרו קשר בטלפון 09-8780803 וקבלו הצעת מחיר.

5.5.החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע כי אין באפשרותה לספק את המוצר ביעד מסוים, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה יהיה רשאי המשתמש להודיע על ביטול העסקה, או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו.

5.6. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים או כשלים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים וגורמים שאינם בשליטתה, כדוגמת מבצע השליחות (לרבות דואר ישראל), שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, פעולות איבה ו/או כוח עליון, אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שיגרם למשתמש או לכל אדם אחר, עקב איחור או כשל באספקת מוצר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, אחריות החברה תוגבל למחיר המוצר שנרכש על ידי המשתמש. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש.

5.7. החברה רשאית לבקש את נוכחות המשתמש/המשלם במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

5.8. המשתמש רשאי לבחור באיסוף עצמי, לאחר תיאום טלפוני, ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במועד האספקה יידרש המשתמש או מיופה כוחו, להופיע ולהציג תעודת זהות של המשתמש לצורך קבלת המוצר. באיסוף עצמי, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל הזמנה שלא תיאסף במועד.

5.9. בזמן קבלת המשלוח חייב המשתמש לבדוק את תכולתה, ולהודיע מידית לחברה באם ישנו נזק לתכולה.

5.10. משתמש המבקש להחליף מוצר שרכש (בסעיף זה: "מוצר ראשון") במוצר אחר (בסעיף זה: "מוצר שני"), יישא בעלות החזרתו של המוצר הראשון אל החברה, וכן בעלות משלוח המוצר השני מהחברה אליו. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה תחייב את כרטיס האשראי שלו בעלויות המשלוח, כאמור לעיל, במקרה של החלפת מוצר כמפורט בסעיף זה.

6.כשרות להשתמש באתר

רשאי להשתתף אדם אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

6.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

6.2 הוא בעל כתובת דואר למשלוח המוצרים, וכתובת דואר אלקטרוני.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע

7.1. כדי לרכוש מוצר באתר יש להזין פרטים כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון זה (להלן: המידע").

7.2. המידע הנ"ל יישמר במאגר מידע וישמש לצורך ביצוע הרכישה. מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה.

7.3 החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

7.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיו"ב, אלא אם המשתמש ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

8.ביטול עסקה

8.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

8.2.להלן הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") באשר לתנאים והדרך בה יכול משתמש באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע (תמצית זו אינה מהווה תחליף לעיון בחוק הגנת הצרכן):

המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתנאים הבאים:

8.2.1. מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

8.2.2. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. (ראה סעיף 8.8 בתקנון זה).

8.3. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לחברה לפי פרטי החברה שלהלן: דואר  אלקטרוני:contact@kitos.co.il , פקס: 073-7874545, טלפון: 073-7884545.

8.4. במקרה של ביטול עקב פגם: ביטל המשתמש עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, וכן תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם; אם קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

8.5. במקרה של ביטול שלא עקב פגם: ביטל המשתמש את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, וכן תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

8.6.אין בהוראות סעיפי הביטול המפורטים לעיל, כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

8.7. בביטול שלא עקב פגם, אם קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה או החוזה, המשתמש חייב להחזירו לחברה במקום עסקה על חשבונו, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר כי המשתמש, ישלם את הוצאות המשלוח עבור החזרת המוצר לחברה גם אם זה טרם הגיע ליעדו, ובלבד שהמוצר נשלח על ידי החברה. יובהר כי ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י המשתמש, כפוף לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש.

8.8. מובהר, כי בביטול שלא עקב פגם, בגין עסקה שבה המוצר סופק ליעד הנמצא מחוץ למדינת ישראל, יחויב המשתמש בדמי המשלוח ששילמה החברה עבור משלוח המוצר ליעדו מחוץ למדינת ישראל, וזאת בנוסף לדמי המשלוח שישלם עבור החזרת המוצר לחברה.

8.9. ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, ובין היתר: טובין פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (ספרים, תוכנות, DVD, קלטות וידאו, תקליטורי שמע).

8.10. החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה:

8.10.1. במקרה ונפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, לא תחייב טעות זו את החברה. במקרה כזה המשתמש יהיה רשאי לבצע את הרכישה אלמלא הטעות, אם וככל הניתן, או לבטל את הרכישה ללא תשלום דמי ביטול.

8.10.2. אם חלה טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

8.10.3. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

8.10.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצוע ההזמנה באתר ו/או אספקת המוצרים.

8.10.5.אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.

8.10.6.במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטל את העסקה או לקבלה עם תיקון השגיאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.10.7. אם יתברר לחברה כי המשתמש עשוי למכור ו/או מכר בפועל בעבר את המוצר לצד ג' ו/או סחר או יסחור בו.

8.10.8. הודעה על ביטול עסקה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההזמנה ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההזמנה.

8.10.9. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל מהמלאי, תהא רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי.

8.10.10. אם יחול שינוי בשיעורי המס החלים על מוצר שהוזמן, אשר יכנס לתוקף בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה לבטל את ההזמנה שבוצעה באתר (כולה או חלקה).

8.10.11. החברה לא תגבה מהמשתמש תשלום בגין מוצר שלא סופק ובמידה ויבוצע חיוב, תשיב החברה את סכום החיוב למשתמש.

9. שירות לקוחות

9.1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר באמצעות פרטי החברה המופיעים בעמוד "צור קשר" באתר זה. אנו נשמח לעמוד לרשות המשתמשים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ולמוצרים באתר.

10. קניין רוחני

10.1.כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.

10.2. שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.

10.3. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים שמציע האתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

11. אחריות

11.1.האחריות הניתנת למוצרים באתר הינה אחריות מוגבלת והיא כפופה לתנאים הבאים.

11.2.האחריות על המוצרים הינה כמפורט בהוראות הנלוות למוצר ועל גבי המוצר עצמו.

11.3. המשתמש אחראי ומתחייב לבדוק את המוצרים לפני מסירתם לילד.

11.4.על המשתמש לוודא שמוצר הנמסר לילד מתאים לגילו, ולהשגיח שייעשה שימוש נכון במוצר על פי ההוראות, ובמיוחד בכדי להימנע מחנק או כוויות.

11.5. כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מאחריות של המייבאים אותם ו/או המייצרים אותם ו/או המשווקים אותם, אלא אם צוין במפורש אחרת.

11.6.האחריות הבלעדית למוצרים, איכותם, ועמידתם במצגים חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר.

12. תנאים נוספים

12.1. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

12.2. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.

12.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של המשתמש.

12.4. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי להרכבה לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר על חשבונו, אלא אם כן נכתב אחרת במפורש.

12.5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12.6. לחברה שמורה זכות עיכבון על כל מוצר שנמצא בידה ותמורתו לא שולמה במלואה ו/או לא שולמו דמי המשלוח.

12.7. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ככל שחל מע"מ על העסקה על פי הדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

12.8. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.

12.9. תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים שנרכשו לאחר השינוי.

קניה מהנה!
צוות אתר קיטוס

שתפו

שיתוף ב whatsapp
ווטסאפ
שיתוף ב email
אינסטגרם
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב telegram
טלגרם

קבלו עדכונים ומבצעים

ירדן מזרחי
ירדן מזרחי@ymizrahi
קרא עוד
שירות מעולה, מאוד מומלץ

המומלצים שלנו